De Paarden

Tijdens het coachen maken we gebruik van de natuurlijke gedragingen van de paarden.
Paarden communiceren met elkaar door hele kleine, minimale signalen naar elkaar uit te zenden. Deze signalen zijn voor ons mensen, (haast) niet zichtbaar, maar voor de paarden wel.

Op het moment dat wij de ruimte van de paarden betreden, vormen wij op dát moment, even een soort kudde, waarbij het paard ons in een ‘split second’ als het ware ‘screent’.
Zij voelen feilloos aan of wij betrouwbaar zijn, we veilig zijn, we ‘echt’ zijn of dat we wellicht een masker dragen, tonen wij leiderschap of zijn we volgers etc.
De paarden reageren hierop door bepaalde gedragingen te laten zien zoals rollen, gapen, stil staan of juist (weg) lopen, geeuwen, schrapen etc.

Door middel van de open-vraagstelling gaan we op zoek wat dit gedrag bij jou oproept, met welke thema’s dit te maken heeft, en vooral, wat wil je hier in de toekomst mee??

Het team paarden van Horsebuddy voor coaching met paarden
Juist omdat wij zoveel mogelijk gebruik maken van de natuurlijke gedragingen van de paarden, houden wij onze paarden ook in een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving en in kuddeverband.
Onze paarden leven in een Paddock Paradise (nog in ontwikkeling), uniek in de randstad. Hun leefwereld bestaat uit verschillende soorten ondergrond en verschillende leef plekken.
Zo zijn er plekken waar ze eten en waar ze ‘rusten’, spelen of rollen, ze hebben altijd op diverse plaatsen eten en kunnen zelf kiezen of ze binnen of buiten staan.

Onze kudde bestaat momenteel uit:
Livia, een vosbonte shetlandmerrie uit 2010.
Labelle, een appaloosa merrie uit 2011.
Lars, een fjorden ruin uit 2012.
Lilly, een tinker merrie uit 2002.