Oxytocine

Coaching met paarden en de aanmaak van oxytocine: het gelukshormoon

Door de verschillende oefeningen tijdens de coaching met paarden ontstaat er het directe contact met paarden. Uit onderzoek is gebleken dat de omgang met paarden de aanmaak van oxytocine stimuleert.

Oxytocine is het hormoon dat een belangrijke rol speelt bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier en geluk. Het speelt een centrale rol bij (moeder)binding, vriendschappen en romantische interacties. Ook bij het verrichten van zorgtaken wordt er meer oxytocine aangemaakt. Omdat oxytocine een belangrijke rol speelt bij de hechting van opvoeder en kind, wordt het ook wel het ‘knuffelhormoon’ genoemd.

Geschiedenis van oxytocine

Oxytocine is ontdekt in 1906 door de Britse farmacoloog Henry Dale. Decennia lang stond oxytocine bekend als ‘zwangerschapshormoon’ vanwege de rol bij de bevalling en het op gang brengen van de borstvoeding. Pas in de jaren ’70 van de vorige eeuw kwam men er achter dat oxytocine niet alleen een hormoon is, maar óók een neurotransmitter. Een neurotransmitter is een signaalstofje dat ervoor zorgt dat je cellen in je hersenen met elkaar kunnen communiceren. Bekende neurotransmitters zijn adrenaline, dopamine en serotonine.

Contact met paarden stimuleert de aanmaak en daarmee de werking van oxytocine

Oxytocine wordt door iedereen aangemaakt bij positief onderling contact, zoals bij aankijken, aanraken en knuffelen. Oxytocine stimuleert een vredig en rustig gevoel en de neiging voor anderen te willen zorgen.

Een hoog oxytocinegehalte wordt geassocieerd met een gevoel van vertrouwen en verbondenheid. Het achterliggende werkingsmechanisme is waarschijnlijk dat oxytocine stress vermindert en de activiteit remt in het rechter deel van de amygdala, een deel van de hersenen dat betrokken is bij emotionele reacties. Geconfronteerd met angstige en boze gezichten veroorzaakt oxytocine een zwakkere amygdala-reactie, wat een positieve sociale interactie ten goede komt.

Bij hogere niveaus is er sprake van een hogere weerbaarheid tegen stress en verslaving en komt het lichaam sneller tot rust. Angst wordt makkelijker onderdrukt.

Horsebuddy maakt daarom bij paarden coaching bewust gebruik van de natuurlijke warmte van de paarden door de mensen op hun rug te laten zitten of liggen. Dit stimuleert de aanmaak en daarmee de werking van oxytocine.

Oxytocine bij een stoornis in het autistisch spectrum

Bij mensen met een stoornis in het autistisch spectrum wordt een lagere hoeveelheid oxytocine aangetroffen, hetgeen suggereert dat dit hormoon het onderkennen en begrijpen van sociale codes bevordert. Coaching met paarden en het directe contact met paarden versterkt de aanmaak van oxytocine en blijkt autistische personen inderdaad socialer te maken ten opzichte van autistische personen die met een placebo werden behandeld.