Coaching met paarden

Bianca van der Voort is “Equine Assisted Coach”. Dit is een coachingsmethodiek waarin kennis en technieken worden gebruik om ervaringsgericht te coachen in samenwerking met paarden. Ervaringsgericht houdt in dat je creatieve oefeningen doet en dan met de coach kijkt wat er op dat moment bij jou gebeurt. Wat voel je, waar denk je aan en waar komt het vandaan? Hoe je reageert op de oefeningen komt vaak overeen met hoe je reageert in het dagelijkse leven.

Bianca doet dit ook in teams. Hierdoor krijg je meer inzicht in onderlinge verhoudingen en communicatie en door inzichten met elkaar te delen ontstaat er ook meer begrip voor elkaar.

Hoe werkt dat nou precies?

Paarden zijn hele gevoelige dieren en leven in groepsverband. Zo een kudde is heel hecht, ze voelen elkaar feilloos aan en er is een duidelijke hiërarchie. Dus op het moment dat ze de bak betreden waar nieuwe mensen zijn ‘peilen’ zij de dynamiek van de nieuwe groep en het gedrag en energie van de individuele personen. Hier reageren zij weer op door bijvoorbeeld te gapen, weg te lopen, mee te lopen, liggen of rollen. Een paard oordeelt niet, hij of zij reageert heel puur op het gedrag en de energie van de groep of het individu.

Door oefeningen te doen met de paarden en open vragen te stellen kan de coach verborgen inzichten naar boven halen. Ze geeft bijvoorbeeld een opdracht aan vier mensen waarvan de een niet kan zien, de ander niet kan horen en de derde niet mag praten. De vierde moet ervoor zorgen dat die drie het paard een bepaalde route laten lopen. In dit proces gaat het niet om een goed of fout antwoord (of oplossing) maar om het blootleggen van verborgen knelpunten en kwaliteiten en het vinden van concrete oplossingen.

Tijdens zo een oefening stelt Bianca veel vragen. Hoe ervaar je je rol? Hoe ervaar je de beperkingen? Hier wordt over gesproken en het team komt dan zelf met een oplossing of gedachte. Vervolgens gaat het team het nog een keer proberen en kijken of het werkt.

Je leert als team vooral door te doen want elk team is weer anders, geen ellenlange verhalen maar heel doelmatig. Vinger op de zere plek, oplossingsgericht naar verbeteringen zoeken en toepassen. Net zolang tot het werkt. Soms met hilarische taferelen als resultaat maar altijd met meer energie en direct zichtbare verbeteringen in de samenwerking.

Verborgen juwelen

Meer dan eens zijn er verborgen inzichten naar boven gekomen, kleine juweeltjes die tot op dat moment onontdekt zijn gebleven. Er blijkt verborgen leiderschap te zitten in een collega van wie je het niet verwacht of iemand schijnt de juiste helicopterview te beschikken die nodig is om de groep naar een bepaald organisatie doel te leiden.

Bianca vertelt dat er een keer een groep was die een oefening deed maar het luktt het team niet om de oefening goed af te maken. Er werden tal van oplossingen bedacht en degene die het meest assertief waren werden als eerst gehoord en uitgevoerd. Toen niks bleek te werken, bleek die ene stille collega met de juiste oplossing te komen. Zij had een verborgen talent, het enige wat zij nodig had was dat zij gehoord werd.

Wil je meer weten of coaching met behulp van Bianca en haar paarden wat is voor jouw team? Neem dan contact op, Bianca komt graag langs om de mogelijkheden te bespreken.