Paddock Paradise

In het wild leven paarden in grote kuddes bij elkaar. Ze trekken van plaats naar plaats en onderweg wordt er geslapen, gespeeld en gaan ze op zoek naar voedsel.

Wanneer er gevaar dreigt slaat de hele kudde op de vlucht. Er wordt niet gediscussieerd over zaken zoals:

  • Wie neemt de leiding?
  • Gaan we linksaf of rechtsaf?
  • Splitsen we op in subgroepen of blijven we bij elkaar?
  • Dreigt er daadwerkelijk gevaar?
Als kudde- en vluchtdieren vertrouwen paarden elkaar blindelings en communiceren via non-verbale signalen. De kudde is afhankelijk van onderlinge communicatie om te overleven.

Juist omdat wij bij Horsebuddy zoveel mogelijk gebruik maken van de natuurlijke gedragingen van de paarden, houden wij onze paarden in een kuddeverband in een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving.

Net zoals in hun natuurlijke habitat (leefomgeving) bestaat de leefwereld van onze kudde paarden uit verschillende soorten ondergrond en diverse leef plekken. Zo zijn er een aantal plekken waar ze kunnen rond trekken, kunnen eten en waar ze rusten, spelen of rollen. Ook bepalen ze zelf of ze binnen of buiten willen staan. Onze paarden leven in deze zogenoemde Paddock Paradise en die is uniek in de randstad.

Wat zijn de voordelen van een Paddock Paradise?

Omdat onze paarden leven in een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving, hebben wij een stabielere en evenwichtigere kudde. Hierdoor bieden wij een optimale omgeving voor coaching met hulp van paarden. Een unieke kans om te ontwikkelen, zowel op persoonlijke vlak als in teamverband.
Zodra wij als individu of als team deze natuurlijke leefomgeving van onze kudde betreden, maken wij (tijdelijk) onderdeel uit van de kudde. De paarden scannen ons of wij:
  • Helder communiceren met elkaar
  • Elkaar (kunnen) vertrouwen
  • Alles uitspreken (onderstroom)
  • Goed samenwerken met elkaar
  • Leiderschap (persoonlijk) tonen
  • Grenzen aangeven
Door middel van verschillende activiteiten en oefeningen gaan we in de kudde aan de slag. Paarden reageren op iedere persoon wat ‘nodig’ is. Deze directe feedback combineren we bij Horsebuddy met een open vraagstelling. Wat roept deze feedback op? Iedereen komt hierdoor tot nieuwe inzichten. Ook kun je direct leren hoe dit toe te passen én ervaren wat het nieuwe gedrag oplevert.

Contactbutton: Meer informatie?

Paddock Paradise